تقسیم بندی فضاهای شهری
ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٢ : توسط : فریبا

 تقسیم بندی فضاهای شهری

  فضا مجموعه کالبدی برای اعمال متقابل اجتماعی است که بر این اساس فضای شهری را به سه دسته  می توان تقسیم نمود:

1- فضای عمومی

٢- فضای نیمه عمومی/ نیمه خصوصی

٣- فضای خصوصی