جعبه لوازم ارایش دوره قاجاریه

این جعبه لوازم ارایش متعلق به دوره قاجاریه بوده که در ان هفت نوع لوازم از جمله سرمه، حنا، سرخاب، زردک می گذاشتند، چون هفت در ایرانیان مقدس بوده است همچنین جعبه لوازم ارایش متعلق به بانوان متاهل بوده و مجردها حق استفاده از لوازم ارایش را نداشتند

/ 0 نظر / 89 بازدید